Пројекат Велики рат у школској 2014/2015.години

Они више не постоје

Пројекат Велики рат, започет 2014.године као вид међупредметне сарадње, реализоваће се и у школској 2014/2015.години. Планира се обележавање и рекапитулација  свих значајних историјских догађаја и личности из ратне 1915., пре свега обележавање 100 година од херојске одбране Београда, па ће  поднаслов пројекта, за овај период,  бити инспирисан чувеним говором мајора  Гавриловића  и  истоименим  савременим  романом  Живојина Павловића  Они више не постоје.

Методолошки приступ, који се у пракси показао нарочито делотворним, доминираће и даље, уз могућност симултаних истраживачких иновација. Наиме,  наставља се  пракса функционисања два тима: тим ученика који ће спроводити књижевнотеоријску и књижевноисторијску анализу на задате литерарне теме и тим ученика чији се рад усмерава на историјску и фактографску грађу. Оба тима синхронизовано истражују и размењују искуства  и резултате  (формално-садржајно повезне)  и остварују могућност формирања подгрупа како би се успешније решавали  сложенији захтеви.

У складу са школским планом и програмом  циљна група су ученици трећег и четвртог разреда који из историје и књижевности обрађују тему Првог светског рата, али и остали ученици  у складу са интензитетом њихових интересовања.

У фокусу литерарних истраживања биће следеће књижевна дела:

  1.  Александар Гаталица  Велики рат
  2. Стеван Јаковљевић  Српска трилогија
  3. Добрица Ћосић  Време смрти   (II књига)
  4. Живојин Павловић  Они више не постоје
  5. Бранислав Нушић  Деветстопетнаеста , трагедија једног народа

Ученици ће посетити споменике културе који обележавају дешавања из 1915.године.

У 2014. години објављен је велики број стручних књига са тематиком из Првог светског рата, па се планира и одлазак ученика на презентације као и могућност да се у оквиру школе организују доласци и предавања аутора, историчара, професора и других истраживача, што би значајно допринело квалитету рецепције грађе (историјске и фиктивне)  и разумевању друштвене и културне позиције са које се актуелно сагледава Велики рат и нарочито 1915.

Читањем и анализом књижевних дела,  упознавањем са фактографијом и докуменатарним садржајима, циљано се  развијају  компетенције ученика да самостално истражују и своје закључке презентују . У потпуности се конкретизује суштинска међупредметна повезаност и практична сарадња, модернизује и квалитативно помера наставни и ваннаставни процес.

Подразумева се примена свих информационих извора: библиотички фонд, електронски фонд, интернет, уметнички и документарни филм, позоришне представе, округли столови, презентације… Од ученика се очекује да, у складу са стеченим и развојним овладавањем информационим технологијама,  своје резултате рада форматирају и архивирају на технолошки напредан и савремени начин.

Идеја је да се што више ученика укључи у овај начин рада, а мотивациони импулс је у широкој организационој слободи, груписању по афинитетима, самосталном избору лидрера и техничких реализатора.

Целокупни материјал се  надовезује на прошлогодишњи, тако да чини тематску целину посвећену Великом рату .

 На основу прошлогодишњих истраживачких  садржаја реализован  је  ИКТ час на тему: „ Историјско и фиктивно у роману Време смрти (I књига)“, који је на конкурсу „Креативна школа 2013/2014“  оцењен као добар пример образовно-васпитне праксе и уврштен је у јавно доступну „Базу знања“ ( www.kreativnaskola.rs).

Презентација резултата истраживања ученика у 2014/2015. години на тему Великог рата  (1915) биће остварена у форми јавног ИКТ часа, на крају школске године.

Рад на пројекату се наставља и следеће школске године када ће се  као централна тема поставити општа историја – највеће битке рата у Европи, а из књижевности, уз значајна остварења српске литературе, и европски роман и поезија из ратне 1916.

Пројект  Велики рат уводи школу у ред оних институција које су на озбиљан и садржајан начин пропратиле и обележиле културна дешавања од националног и светског значаја.

 

Професор српског језика и књижевности

Мр Данијела Вујисић

Професор историје

Драгана Мишић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>